Agenda

Datum
Omschrijving
ma 5 sept 2022
Jaaropening
di 13 sept 2022
Luistergesprekken
do 15 sept 2022
Luistergesprekken
ma 26 sept 2022
Week tegen pesten
di 4 okt 2022
Dierendag
woe 5 okt 2022
Studiedag (alle leerlingen zijn vrij)
woe 19 okt 2022
Studiedag (alle leerlingen zijn vrij)
ma 24 okt 2022
Herfstvakantie
di 1 nov 2022
Kleedjesmarkt
woe 2 nov 2022
Dankdag (alle leerlingen zijn vrij)
di 8 nov 2022
Contactavond
do 10 nov 2022
Contactavond
do 24 nov 2022
Ouderavond
ma 26 dec 2022
Kerstvakantie
ma 16 jan 2023
Aanmeldingsavond instroom nieuwe leerlingen
ma 16 jan 2023
Cito-toetsen groep 3 t/m 8
woe 1 febr 2023
Herdenking Watersnoodramp (groep 7 en 8)
woe 1 febr 2023
Studiedag onderbouwpersoneel (groep 1 en 2 zijn vrij)
vr 3 febr 2023
1e rapport mee
di 7 febr 2023
Contactavond rapport
do 9 febr 2023
Contactavond rapport
do 16 febr 2023
Creamiddag groep 3 t/m 8
ma 20 febr 2023
Voorjaarsvakantie
woe 8 mrt 2023
Biddag (alle leerlingen zijn vrij)
woe 29 mrt 2023
Open oudermorgen
do 6 apr 2023
Teamdag (alle leerlingen zijn vrij)
vr 7 apr 2023
Goede Vrijdag
ma 10 apr 2023
2e Paasdag
vr 21 apr 2023
Nationale Koningsspelen (alle leerlingen 's middags vrij)
do 27 apr 2023
Meivakantie
do 11 mei 2023
Schoolfotograaf onderbouw
vr 12 mei 2023
Schoolfotograaf bovenbouw
woe 17 mei 2023
Viering Hemelvaart
do 18 mei 2023
Hemelvaartsdag
vr 19 mei 2023
Extra vrije dag na Hemelvaart
di 23 mei 2023
Media-avond groep 7
woe 24 mei 2023
Schoolreis groep 1 t/m 6 (groep 7 en 8 zijn vrij)
woe 24 mei 2023
Schoonmaakmorgen (1)
do 25 mei 2023
Schoonmaakavond (2)
ma 29 mei 2023
2e Pinksterdag
di 30 mei 2023
Teamvergadering en scholing (alle leerlingen zijn vrij)
woe 31 mei 2023
Schoonmaakavond (3)
ma 5 juni 2023
Cito-toetsen groep 3 t/m 8
woe 7 juni 2023
Ledenvergadering (IR)
woe 21 juni 2023
Schoolkamp groep 8
woe 21 juni 2023
Algemene Leden Vergadering VCPOZ
vr 30 juni 2023
2e rapport mee
di 4 juli 2023
Contactavond (alleen groep 7)
do 6 juli 2023
Contactavond (groep 1-6)
di 11 juli 2023
Afscheidsavond groep 8
do 13 juli 2023
Schoolreis groep 7
vr 14 juli 2023
Laatste schoolmorgen, leerlingen 's middags vrij
ma 17 juli 2023
Zomervakantie