Medezeg­­gen­schaps­­raad

De medezeggenschapsraad (MR) staat voor: Met z’n allen het goede zoeken voor de school en onze kinderen! Via deze raad is het voor ouders en personeel mogelijk mee te kijken en te adviseren in allerlei zaken die de school betreffen. Op onze school is er gestemd voor een MR met adviesrecht. Adviesrecht betekent dat de bestuurder en de directie advies vragen aan MR van de school. In de praktijk betekent het dat het de directie allerlei officiële stukken eerst aan de MR voorlegt, ter advisering.

 

In de MR zijn plaatsen voor 2 ouders en 2 personeelsleden.

De MR is bereikbaar via e-mail.